Overige zorg en ondersteuning

1. Dementie bij oudere migranten

Knooppunt dementie Waarom is tijdige diagnose belangrijkHet aantal oudere migranten (b.v. uit Marokko of Turkije) met dementie stijgt de aankomende jaren snel. Dit komt onder andere door verhoogde risicofactoren zoals hart- en vaatziektes en diabetes. Daarbij wordt dementie door migranten nog weinig herkend en er rust een taboe op het bespreken ervan. Formele hulp wordt daardoor (te) laat ingeschakeld. In de regio Alkmaar is er specifieke kennis en ervaring op dit terrein bij Geriant. U kunt contact opnemen met mw. Addy de Mooij. In wijkcentrum Overdie (Alkmaar) is op dit terrein de organisatie Vrouw en Kracht actief. Pharos is een landelijke organisatie die zich inzet voor oudere migranten met dementie. Alzheimer Nederland heeft veel materialen beschikbaar in b.v. Turks, Marokkaans.

2. Verstandelijke beperking en dementie

logo-dementietafelVoor familie, mantelzorgers, vrijwilligers, professionele hulpverleners en andere belangstellenden van mensen met een verstandelijke beperking (de ouderwetse term geestelijk gehandicapt wordt niet meer gebruikt) en dementie wordt twee keer per jaar een Dementietafel georganiseerd. In een open en vertrouwde sfeer delen zij ervaringen en kennis met elkaar over de zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking en dementie. Familie, mantelzorgers, vrijwilligers kunnen hun verhaal kwijt (lotgenotencontact), professionele hulpverleners kunnen hun kennis delen en leren van de vragen van familie, mantelzorgers, vrijwilligers. De Dementietafel wordt georganiseerd in wijkcentrum Mare Nostrum in Alkmaar. De datum van de eerstvolgende bijeenkomst wordt vermeld in de AGENDA van knooppuntdementie.nl. Voor meer informatie over mensen met een verstandelijke beperking en dementie is er de website "herken jij dementie".

Alkmaar Respijthuis

In het Respijthuis Alkmaar kunnen mensen logeren die zorg nodig hebben. Volwassenen met een chronische ziekte of mensen die na een ziekenhuisopname willen aansterken. Mensen kunnen in het Respijthuis particulier verblijven, óf met een WMO-, WLZ- of PGB-indicatie. Een dagdeel; ochtend, middag of een avond is ook mogelijk. Als u voor iemand zorgt is het belangrijk dat u in balans blijft. Wilt u even bijtanken, dan kan degene voor wie u zorgt tijdelijk in het Respijthuis logeren. In het Respijthuis Alkmaar zijn ruim 65 vrijwilligers betrokken om gasten en mantelzorgers te ondersteunen.

Egmond-Binnen 't Huis Lioba

‘t Huis Lioba is een warm en gastvrij, tijdelijk verblijf voor ongeneeslijk zieke mensen. In de prachtige gemoderniseerde vleugel bij het Liobaklooster in het Egmonds duin- en bosgebied kunnen onze gasten op adem komen. Wij nemen de zorg tijdelijk over van gezin, familie en vrienden. Zo kan ieder even op adem komen.

Zuster Jansen

Een landelijk werkende organisatie die respijtzorg aan huis levert b.v. in de vorm van waaknachten. Voor meer informatie: klik HIER

4. Dementelcoach: u zorgt voor iemand met dementie, wie zorgt er voor u?

Dementelcoach biedt een persoonlijke coach voor ondersteunende gesprekken met mensen die zorgen voor iemand met dementie. De dementelcoach is een deskundige buitenstaander, iemand die de situatie herkent. U meldt zich telefonisch of per email aan bij Dementelcoach. Na aanmelding krijgt u een vaste coach toegewezen. Meer weten? Klik HIER

5. Dementiedagboeken: praat je mee?

De Dementiedagboeken is een landelijk project waarbij mensen met dementie een gesproken dagboek bijhouden door wekelijks een spraakbericht op te nemen met een speciaal telefoontje. Uit onderzoek blijkt dat deelnemersmeer zelfvertrouwen krijgen en een betere band met hun naaste opbouwen. Meer weten? Klik HIER

6. Dementievriendelijke uitvaart

Mensen met dementie zijn steeds vaker nabestaande van een partner of familielid die is overleden. Het is daarbij de vraag of en hoe iemand met dementie bij een afscheid, begrafenis of crematie moet worden betrokken. Dit vraagt om veel begrip. Terramor (Alkmaar) heeft een dementievriendelijke uitvaart ontwikkeld en heeft daarmee veel ervaring opgedaan. Voor informatie: klik HIER

7. Luisterend oor en advies

Voor een luisterend oor en advies kunt u bellen met: -DementieLijn (v/h AlzheimerTelefoon): 0800 5088 (7 dagen per week van 9.00 tot 23.00 uur) -Geriant: 072 527 0390 (bereikbaar op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur) -Mantelzorgcentrum Noord-Kennemerland: 072 -56 27 618 e-mail: info@mantelzorgcentrum.nl

8. Visuele beperkingen bij dementie

Slechter gaan zien komt vaak voor bij mensen met dementie. Omdat de dementie zelf op de voorgrond staat en al zoveel impact heeft, kan het zijn dat er minder aandacht is voor oogproblemen. De gevolgen van het slechter zien, worden bijvoorbeeld toegeschreven aan geheugenproblemen. Bij dementie kan iemand te maken hebben met een oogheelkundige aandoening.  Maar daarnaast beïnvloedt ook de verwerking van de visuele informatie in de hersenen “het zien”. Visio biedt revalidatie en advies op maat. Visio kan, door middel van gericht onderzoek, concrete adviezen geven met betrekking tot de beperkingen die ontstaan in het dagelijks leven. Visio kijkt naar wat nog wel mogelijk is en op welke manier. Mensen met verder gevorderde dementie kunnen vaak minder goed aangeven wat ze precies zien. Dit vraagt om een andere manier van onderzoek; ook dit kan Visio verrichten. Voor meer informatie: TG_Visio_flexfolder_Visuele-beperking-bij-dementie.pdf