Tips

oude-handenTips voor het omgaan met een afnemend geheugen:

  • Aarzel niet om vragen te stellen.
  • Zeg het als u iets niet begrijpt.
  • Zeg dat u bent vergeten wat er is gezegd.
  • Leg nuttige telefoonnummers zichtbaar naast de telefoon.
  • Leg dingen die u vaak gebruikt op een vaste plaats.
  • Een vaste dagindeling geeft u meer houvast.
  • Leg een duidelijke kalender en klok met dag- en datumaanduiding op een goed zichtbare plaats in huis.
  • Lees de tips van ervaringsdeskundigen Leo en Duveke: tips-leo-en-duveke-3.pdf