Hoe is de zorg bij het levenseinde?

Als het levenseinde nadert is de zorg er vooral op gericht de situatie zo dragelijk mogelijk te maken. Iemand met dementie kan veel last hebben van ongemakken zoals ademhalingsproblemen, pijn, angst en onrust. Deze symptomen kunnen verminderen of verdwijnen met medicatie en door een prettige omgeving te scheppen. De aanwezigheid van vertrouwde en bekende personen kan hierbij ook steunen.

Aspecten die spelen rond het levenseinde zijn palliatieve zorg, vooraf nadenken over en omgang met het levenseinde,behandeling van angst, pijn en onrust. Voor meer informatie: klik HIER

 

KnooppuntDementie is actief in