Wanneer is euthanasie niet meer mogelijk?

Hoewel euthanasie onder bepaalde voorwaarden is toegestaan, wordt het zelden toegepast bij iemand met dementie. Het moet namelijk voor een arts ‘onomstotelijk’ vaststaan dat dit de wens is van de persoon met dementie. Voor een arts is een euthanasiewens een van de meest indringende en belastende vragen die gesteld kunnen worden. Als de persoon met dementie dit niet meer kan aangeven, blijft het voor een arts een lastige beslissing. Daarnaast is het voor hem geen ‘normaal medisch handelen’ waardoor hij altijd de mogelijkheid heeft om te weigeren. Een euthanasieverzoek blijft een verzoek, het is geen recht. Daarnaast mag een arts alleen euthanasie toepassen onder strikte voorwaarden. Er is veel discussie rond het thema 'dementie en euthanasie'. Voor meer informatie: klik HIER

 

KnooppuntDementie is actief in